Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Sommers Have den 15. marts 2022 blev der valgt bestyrelse, suppleanter og revisor.

Formand – David Fraser

Kaj Sommers Vej 50

Ansvarsområder:
Vedligeholdelse af vej, henvendelser fra beboere

Næstformand – Bruno Jacobsen

Kaj Sommers Vej 33

Ansvarsområder: Facebook, kontakt med ejendomsmægler

Kasserer – Kim Ravn-Jensen

Kaj Sommers Vej 38

Ansvarsområder: Økonomi og betalinger, hjemmeside

Medlem – Susanne Flaga

Kaj Sommers Vej 50

Medlem – Martin Højtved

Kaj Sommers Vej 62

Suppleant – Pernille Sundenæs

Kaj Sommers Vej 8

Suppleant – Janni Boeskov

Kaj Sommers Vej

Revisor – Jeanne Bay

Kaj Sommers Vej 7

Revisorsuppleant – Brian Farsinsen

Kaj Sommers Vej 60