Bestyrelsen

Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen
den 20. marts 2018 blev der valgt bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Formand - Nicki Olsen

Kaj Sommers Vej 31

Ansvarsområder: Vedligeholdelse af vej

Næstformand - Jakob Palbo

Kaj Sommers Vej 10

Ansvarsområder: Besvarelse og henvendelser fra beborer

Kasserer - Dennis Schouboe

Kaj Sommers Vej 44

Ansvarsområder: Økonomi og betalinger, Kontakt med ejendomsmægler, Hjemmeside

Sekretær - Bruno Jacobsen

Kaj Sommers Vej 33

Ansvarsområder: Facebook

Medlem - David Fraser

Kaj Sommers Vej 50

Suppleant - Pernille Sundenæs

Kaj Sommers Vej 8

Suppleant - Ledig post

Kaj Sommers Vej

Revisor - Jeanne Bay

Kaj Sommers Vej 7

Revisorsuppleant - Brian Farsinsen

Kaj Sommers Vej 60